Tietosuojakäytäntö

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä
Yleisiä tietoja
Seuraavat tiedot antavat yksinkertaisen yleiskuvan siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisempia tietoja tietosuojasta on tämän tekstin alla olevassa tietosuojaselosteessa.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla
Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Löydät heidän yhteystietonsa tämän verkkosivuston painatuksesta.

Miten keräämme tietojasi?
Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tämä voi olla esimerkiksi yhteydenottolomakkeeseen syöttämäsi tiedot.

Tietokonejärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. Internet-selaimesi, käyttöjärjestelmäsi tai aika, jolloin sivu näytetään). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?
Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?
Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä ja muita tietosuojaa koskevia kysymyksiä varten painatuksessa mainittuun osoitteeseen.

Analyysityökalut ja kolmannen osapuolen työkalut
Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu pääasiassa evästeiden ja niin sanottujen analyysiohjelmien avulla.

Yksityiskohtaiset tiedot näistä analyysiohjelmista löytyvät seuraavasta tietosuojaselosteesta.

2 Isännöinti ja sisällönjakeluverkot (CDN)
Ulkoinen hosting
Tätä verkkosivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja (hostaja). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, metatiedot ja viestintätiedot, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttökerrat ja muut verkkosivujen kautta tuotetut tiedot.

Hosteria käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattitaitoisen palveluntarjoajan tarjoaman verkkotarjontamme turvallisen, nopean ja tehokkaan tarjoamisen varmistamiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Isännöintipalvelun tarjoajamme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen palveluvelvoitteiden täyttämiseksi ja noudattaa näitä tietoja koskevia ohjeisiamme.

Toimeksiantosopimuksen tekeminen

Tietosuojan mukaisen käsittelyn varmistamiseksi olemme tehneet sopimuksen toimeksiantosuhteisesta käsittelystä hosting-palveluntarjoajamme kanssa.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja
Tietosuoja
Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja tietosuojalainsäädännön sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tehdään.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisen toimiston huomautus.
Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä löytyy täältä.

Vastuullinen elin on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet tai vastaavat) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen
Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tähän tarkoitukseen riittää epävirallinen sähköpostiviestintä kanssamme. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn lainmukaisuus säilyy peruuttamisen jälkeen muuttumattomana.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (DSGVO:n 21 art.)
JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVIN PERUSTEIN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, LOPETAMME HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU SYY, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN ESITTÄMISEEN, TOTEUTTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (DSGVO:N 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISIIN MARKKINOINTITARKOITUKSIIN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (SAKSAN TIETOSUOJALAIN 21 §:N 2 MOMENTIN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta
Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Takautumisoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi, toimitettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus
Turvallisuussyistä ja arkaluonteisen sisällön, kuten tilausten tai kyselyjen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Voit tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu “http://” muotoon “https://” ja että selaimen rivillä on lukon symboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksutapahtumat tällä verkkosivustolla
Jos kustannussopimuksen tekemisen jälkeen on velvollisuus toimittaa meille maksutietosi (esim. tilinumero suoraveloitusvaltuutuksen tapauksessa), nämä tiedot ovat tarpeen maksun käsittelyä varten.

Maksutapahtumat tavanomaisilla maksuvälineillä (Visa/MasterCard, suoraveloitus) suoritetaan yksinomaan SSL- tai TLS-salatun yhteyden kautta. Voit tunnistaa salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu “http://” muotoon “https://” ja että selaimen rivillä on lukon symboli.

Salatun viestinnän ansiosta kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi maksutietoja.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen
Sinulla on oikeus saada sovellettavan lainsäädännön puitteissa milloin tahansa maksutta tietoa tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painatuksessa mainittuun osoitteeseen tätä varten ja muita henkilötietoja koskevia kysymyksiä varten.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa painatuksessa mainittuun osoitteeseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa sen tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tarkastuksen ajan.
Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää poistamisen sijasta henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai toteuttamiseen, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
Jos olet tehnyt DSGVO:n 21 §:n 1 momentin mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etumme on arvioitava. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole määritetty, mitkä edut ovat etusijalla.
Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja – sen lisäksi, että ne säilytetään – voidaan käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion huomattavan yleisen edun vuoksi.

Markkinointisähköpostien vastustaminen
Vastustamme painatusvelvoitteen yhteydessä julkaistujen yhteystietojen käyttöä mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota ei ole nimenomaisesti pyydetty. Sivujen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos mainostietoja lähetetään pyytämättä, esimerkiksi roskapostin muodossa.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla
Keksit
Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja “evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta vahinkoa päätelaitteellesi. Ne tallennetaan tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) loppulaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät loppulaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa myös kolmansien osapuolten evästeet saattavat tallentua päätelaitteellesi, kun siirryt sivustollemme (kolmansien osapuolten evästeet). Niiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluja (esim. evästeet maksupalvelujen käsittelyä varten).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä jotkin verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen haluamiesi toimintojen tarjoamiseksi (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkosivuston yleisömäärän mittaamiseksi), tallennetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseisten evästeiden tallentaminen perustuu yksinomaan tähän suostumukseen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asentamisesta ja sallit ne vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme siitä erikseen tämän tietosuojaselosteen puitteissa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Palvelimen lokitiedostot
Sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää automaattisesti meille. Nämä ovat

selaimen tyyppi ja versio
Käytetty käyttöjärjestelmä
Lähettäjän URL-osoite
Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntäkoneen nimi
Palvelinpyynnön aika
IP-osoite
Näitä tietoja ei ole yhdistetty muihin tietolähteisiin.

Näiden tietojen kerääminen perustuu DSGVO:n 6 §:n 1 momentin f kohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu, joka liittyy verkkosivuston teknisesti virheettömään esitystapaan ja optimointiin, minkä vuoksi palvelinlokitiedostot on tallennettava.

Yhteydenottolomake
Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 §:n 1 momentin b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), tai suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esim. kun olemme lopettaneet kyselysi käsittelyn). Pakolliset oikeudelliset säännökset – erityisesti säilytysajat – eivät vaikuta niihin.

Tiedustelut sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kyselysi, mukaan lukien kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, kysely), pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täytäntöönpanoon tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO:n 6 §:n 1 momentin f kohta), tai suostumukseesi (DSGVO:n 6 §:n 1 momentin a kohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutamme suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esim. pyyntösi käsittelyn jälkeen). Pakolliset oikeudelliset säännökset – erityisesti lakisääteiset säilytysajat – pysyvät ennallaan.

Rekisteröityminen tällä verkkosivustolla
Voit rekisteröityä tälle verkkosivustolle voidaksesi käyttää sivuston lisätoimintoja. Käytämme tätä tarkoitusta varten antamiasi tietoja vain sen tarjouksen tai palvelun käyttämiseen, jota varten olet rekisteröitynyt. Rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt pakolliset tiedot on annettava kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa hylkäämme rekisteröinnin.

Jos tehdään tärkeitä muutoksia, esimerkiksi tarjouksen laajuuteen tai teknisesti välttämättömiin muutoksiin, ilmoitamme niistä rekisteröinnin yhteydessä annetulla sähköpostiosoitteella.

Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja käsitellään rekisteröinnin yhteydessä syntyneen käyttäjäsuhteen toteuttamiseksi ja tarvittaessa uusien sopimusten tekemiseksi (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröitynyt tälle verkkosivustolle, minkä jälkeen ne poistetaan. Lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan.

5 Sosiaalinen media
Sosiaalisen median liitännäiset Shariffin kanssa
Tällä verkkosivustolla käytetään sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Liitännäiset tunnistaa yleensä sosiaalisten verkostojen logoista. Tietosuojan varmistamiseksi tällä verkkosivustolla käytämme näitä liitännäisiä vain yhdessä niin sanotun “Shariff”-ratkaisun kanssa. Tämä sovellus estää tähän verkkosivustoon integroituja liitännäisiä lähettämästä tietoja vastaavalle palveluntarjoajalle, kun astut sivulle ensimmäisen kerran.

Suora yhteys palveluntarjoajan palvelimelle muodostetaan vasta, kun aktivoit kyseisen laajennuksen napsauttamalla siihen liittyvää painiketta (suostumus). Heti kun aktivoit laajennuksen, kyseinen palveluntarjoaja saa tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla IP-osoitteesi avulla. Jos olet samanaikaisesti kirjautuneena sosiaalisen median tilillesi (esim. Facebook), kyseinen palveluntarjoaja voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi.

Lisäosan aktivointi on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu suostumus. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Facebook-liitännäiset (“Tykkää” ja “Jaa” -painike)
Sosiaalisen verkoston Facebookin liitännäiset on integroitu tähän verkkosivustoon. Palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Voit tunnistaa Facebook-liitännäiset Facebook-logosta tai “Tykkää”-painikkeesta tällä verkkosivustolla. Löydät yleiskatsauksen Facebook-liitännäisistä täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, selaimesi ja Facebook-palvelimen välillä muodostetaan suora yhteys laajennuksen kautta. Näin Facebook saa tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla IP-osoitteesi avulla. Jos napsautat Facebookin “Tykkää”-painiketta, kun olet kirjautunut Facebook-tilillesi, voit yhdistää tämän verkkosivuston sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajina ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä ja niiden käytöstä Facebookissa. Lisätietoja tästä on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Facebook-liitännäisten käyttö perustuu DSGVO:n 6 §:n 1 momentin f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu varmistaa mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 §:n 1 momentin a kohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Instagram-liitännäinen
Instagram-palvelun toiminnot on integroitu tähän verkkosivustoon. Nämä toiminnot tarjoaa Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat.

Jos olet kirjautunut Instagram-tilillesi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisältöä Instagram-profiiliisi napsauttamalla Instagram-painiketta. Näin Instagram voi yhdistää vierailusi tällä verkkosivustolla käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajina ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä ja niiden käytöstä Instagramissa.

Tietojen tallentaminen ja analysointi perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu varmistaa mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja on Instagramin tietosuojakäytännössä: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest-lisäosa
Tällä verkkosivustolla käytämme sosiaalisen verkoston Pinterestin sosiaalisia liitännäisiä, joita ylläpitää Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Kun kutsut sivun, joka sisältää tällaisen laajennuksen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Lisäosa lähettää rekisteröintitiedot Pinterestin palvelimelle Yhdysvaltoihin. Nämä lokitiedot voivat sisältää IP-osoitteesi, sellaisten vierailtujen verkkosivustojen osoitteet, jotka sisältävät myös Pinterest-toimintoja, selaimesi tyypin ja asetukset, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, Pinterestin ja evästeiden käyttötavan.

Tietojen tallentaminen ja analysointi perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu varmistaa mahdollisimman suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Pinterestin tietosuojaselosteessa on lisätietoja Pinterestin tietojen tarkoituksesta, laajuudesta, jatkokäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analytiikka- ja mainontatyökalut
Google Analytics
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics käyttää niin sanottuja “evästeitä”. Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Google Analyticsin evästeiden tallentaminen ja tämän analyysityökalun käyttö perustuvat DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

IP-osoitteiden anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä verkkosivustolla. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta ota kuitenkin huomioon, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Lisäksi voit estää Googlea keräämästä evästeen tuottamia ja verkkosivuston käyttöön liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä Googlen suorittaman näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tietojen keräämisen vastustaminen

Voit estää tietojesi keräämisen Google Analyticsin avulla napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan, mikä estää tietojesi keräämisen tulevilla vierailuilla tällä verkkosivustolla: Deaktivoi Google Analytics.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tilausten käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia käyttäessämme Google Analyticsia.

Varastointiaika

Googlen käyttäjä- ja tapahtumatasolla tallentamat tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnuksiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnuksiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Yksityiskohdat löytyvät seuraavasta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

Google AdSense
Tämä verkkosivusto käyttää Google AdSense -mainosten integrointipalvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google AdSense käyttää “evästeitä”, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Google AdSense käyttää myös niin sanottuja verkkomajakoita (näkymätöntä grafiikkaa). Näiden verkkojäljitteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi näiden sivujen kävijäliikennettä.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja mainosmuotojen toimittamisesta siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja tallennetaan sinne. Google voi välittää nämä tiedot Googlen sopimuskumppaneille. Google ei kuitenkaan yhdistä IP-osoitettasi muihin tallentamiisi tietoihin.

AdSense-evästeiden tallentaminen perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkotarjontaansa että mainontaansa.

Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta ota kuitenkin huomioon, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä mainittuja tarkoituksia varten.

Google Analyticsin uudelleenmarkkinointi
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin uudelleenmarkkinointitoimintoja yhdessä Google Adsin ja Google DoubleClickin ristikkäistoimintojen kanssa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Tämä toiminto mahdollistaa Google Analytics Remarketingin avulla luotujen mainonnan kohderyhmien yhdistämisen Google Adsin ja Google DoubleClickin ristikkäisiin toimintoihin. Tällä tavoin yksilölliset, kiinnostukseen perustuvat mainosviestit, jotka on räätälöity sinulle aikaisemman käyttösi ja selauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos olet antanut suostumuksesi, Google yhdistää selaushistoriasi verkkoselailun ja sovellusten selailun Google-tiliisi tätä tarkoitusta varten. Tämän ansiosta samat yksilölliset mainosviestit voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joihin olet kirjautunut Google-tililläsi.

Tämän ominaisuuden tukemiseksi Google Analytics kerää Googlen tunnistautuneita käyttäjätunnuksia, jotka yhdistetään tilapäisesti Google Analytics -tietoihimme, jotta voidaan määritellä ja luoda kohderyhmiä laitteiden välistä mainonnan kohdentamista varten.

Voit pysyvästi kieltäytyä laitteiden välisestä uudelleenmarkkinoinnista/kohdistamisesta poistamalla räätälöidyn mainonnan käytöstä; seuraa tätä linkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google-tililläsi kerättyjen tietojen yhdistäminen perustuu yksinomaan suostumukseesi, jonka voit antaa tai peruuttaa Googlelle (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Jos tietojenkeruuprosesseja ei yhdistetä Google-tiliisi (esimerkiksi koska sinulla ei ole Google-tiliä tai olet vastustanut yhdistämistä), tietojenkeruu perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Oikeutettu etu johtuu siitä, että verkkosivuston ylläpitäjä on kiinnostunut verkkosivuston kävijöiden anonyymistä analysoinnista mainostarkoituksiin.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google-mainokset ja Googlen konversioseuranta
Tämä verkkosivusto käyttää Googlen mainoksia. Google Ads on Google Ireland Limitedin (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Käytämme osana Google Adsia niin sanottua konversioseurantaa. Kun napsautat Googlen mainosta, eväste asetetaan konversioseurantaa varten. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internet-selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Nämä evästeet menettävät voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee tietyillä tämän verkkosivuston sivuilla eikä eväste ole vielä vanhentunut, Google ja me voimme tunnistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja hänet ohjattiin tälle sivulle.

Jokainen Google Ads -asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei voida seurata Google Ads -asiakkaiden verkkosivustoilla. Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen Google Ads -asiakkaille, jotka ovat valinneet konversioseurannan. Asiakkaat tietävät niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat heidän mainostaan ja jotka ohjattiin sivulle, joka on merkitty konversioseurantatunnisteella. Ne eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos et halua osallistua seurantaan, voit vastustaa tätä käyttöä poistamalla Googlen konversioseurantaevästeen käytöstä helposti Internet-selaimesi käyttäjäasetuksista. Tällöin sinua ei sisällytetä konversioseurantatilastoihin.

Muuntovästeiden tallentaminen ja tämän seurantatyökalun käyttö perustuvat DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google-mainoksista ja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asentamisesta ja sallit ne vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

7. UUTISLEHTI
Uutiskirjeen tiedot
Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, pyydämme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet kyseisen sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä anna niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettujen tietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan “poista tilaus”-linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilyttää tiedot, jotka annat uutiskirjeen vastaanottamiseksi, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja tallentaa sähköpostiosoitteesi tarvittaessa mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan varastointia ei ole rajoitettu ajallisesti. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.

8. liitännäiset ja työkalut
YouTube ja laajennettu tietosuoja
Tämä verkkosivusto integroi videoita YouTubesta. Sivujen ylläpitäjä on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojaustilassa. YouTuben mukaan tämä tila tarkoittaa sitä, että YouTube ei tallenna mitään tietoja sivuston kävijöistä ennen videon katsomista. Laajennettu tietosuojatila ei kuitenkaan välttämättä sulje pois tietojen siirtoa YouTuben kumppaneille. YouTube luo siis yhteyden Google DoubleClick -verkkoon riippumatta siitä, katsotko videon.

Heti kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämä kertoo YouTube-palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTuben määrittää surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Lisäksi YouTube saattaa tallentaa useita evästeitä päätelaitteellesi videon käynnistämisen jälkeen. Näiden evästeiden avulla YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen laatimiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja petosyritysten estämiseen. Evästeet pysyvät laitteessasi, kunnes poistat ne.

Tarvittaessa YouTube-videon käynnistymisen jälkeen voidaan käynnistää muita tietojenkäsittelyprosesseja, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTubea käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevaan esittämiseen. Tämä on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu. Siltä osin kuin asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta on heidän tietosuojakäytännössään osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.